(+48) 505-943-152 szkolenia@cmg.edu.pl

CENTRUM EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE CMG

jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 1145 K, prowadzącą szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nastawienie na kształcenie praktycznych umiejętności, mocne osadzenie programów w kontekście środowiska pracy, interaktywność oraz różnorodność tematyki i form – to najważniejsze cechy szkoleń oferowanych przez naszą placówkę. Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie kursantów, dlatego też sprawdzamy przy każdym szkoleniu poziom wyrażanej przez nich satysfakcji (ankieta oceny szkolenia), uzyskując tym samym szczegółowe informacje, odnoszące się do jakości naszej pracy, by móc przez cały czas konsekwentnie ulepszać jakość naszych usług.

Zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu wydawane są przez naszą placówkę według wzoru określonego załącznikiem nr 5

do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 622)

WZÓR ZAŚWIADCZENIA (PDF)

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij